Predaj, poradenstvo, inštalácia a údržba: pokladničný, účtovnícky, skladový a mzdový software.
NEX, SALLY, MRP, SUNSOFT, KROS ...


Ekonomický software NEX

  DP50

  Ekonomický software NEX
  je ucelený systém
  jednotlivých modulov
  pre správu obchodnej
  jednotky ako aj celého
  podniku

- evidencia tovaru a tvorba predajných cien, komplexná evidencia skladov a prevádzok

- evidencia partnerov, odberateľské a dodavateľské dodacie listy

- evidencia došlých a odoslaných faktúr, spracovanie pokladničného predaja

- evidencia zákaziek a rezervácia tovaru, medziskladové a medziprevádzkové presuny

- medziskladové a medziprevádzkové presuny, plánovanie a výroba

- vedenie kompletného podvojného účtovníctva podniku, vedenie jednoduchého účtovníctva

- štatistika maloobchodného a veľkoobchodného predaja, manažérske funkcie

- komunikácia so vzdialenými prevádzkami cez internet


Pokladničný software SALLY

  DP50

  SALLY je softvér pre eKasu. Jeho prostredie je mimoriadne užívateľsky jednoduché. SALLY je
  vhodný nielen pre obchody, ale aj pre kaviarne a reštaurácie, pričom v oboch týchto typoch ponúkame verziu pre registračnú pokladňu s dotykovou obrazovkou, alebo s klávesnicou. Je možné prepojiť ho s podnikovým informačným systémom NEX (prípadne aj s inými podnikovými IS), čím získate komplexný automatický systém pre hospodárenie podniku. Jednoduchosť ovládania a prehľadné prostredie programu uľahčuje prácu s pokladňou. SALLY akceptuje viacero typov platidiel, pričom je možné pridať ďalšie platidlo. Prepojenie na sklad uľahčuje evidenciu v sklade, pričom dokáže pracovať s neobmedzeným počtom skladov.

Hlavné vlastnosti SALLY - programu pre registračné pokladne:


- podporuje eKasa : Bowa Portos Varos

- môže byť vyhotovená v niekoľkých typoch: obchodná klávesnicová pokladňa, obchodná dotyková pokladňa, reštauračná klávesnicová pokladňa, reštauračná dotyková pokladňa

- podporuje všetky snímače čiarových kódov

- poskytuje až 8 možností identifikácie tovaru

- súčasne pracuje so 4 rôznymi typmi cenníkov, pričom podporuje vytvorenie neobmedzeného počtu cenníkov

- pozná až 8 foriem zliav a odmien

- pracuje s neobmedzeným počtom skladov

- kontroluje množstvo tovaru na sklade a ponúka 3 spôsoby kontroly skladu

- možnosť platby viacerými platobnými prostriedkami (hotovosť, platobná karta, stravné lístky, možnosť nadefinovania iného platobného prostriedku)

- Pri stravných lístkoch sa dajú používať pomocné kalkulátory: kalkulačný riadok, kalkulačná tabuľka, preddefinovaná kalkulačná tabuľka

- Príjem iných úhrad okrem predaja

- Podpora príjmu zálohovej platby a čerpania zo zálohy.(Pri používaní spolu s informačným systémom NEX možnosť zapnúť aj kontrolu výšky čerpanej sumy, t.z. pokladňa kontroluje výšku čerpanej zálohy)

- Podpora úhrady faktúr